IOMps

IOMps

EtherCAT数字量I/O模块

 

EtherCAT®数字量I/O模块

 

  • 用于EtherCAT网络的强大的数字量I/O模块
  • 多达32个输入和32个输出
  • 外形紧凑、经济划算
  • 使用方便

 

IOMps是一款EtherCAT®数字量和模拟量I/O模块,其设计经济、紧凑,可配置多达32个输入和32个输出,并可实现最小的功率损耗。

IOMps采用绝缘取代接触件实现插入式连接器的安全连接,因而可大大
简化许多I/O模块的接线。

: IOMPS模块与ACS的SPiiPlus ADK Suite ver2.40及更高版本兼容。

 


                          
 

 

           
 
 


数字量和模拟量I/O模块
咨询
专家